Xero Small Business Index New Zealand Monthly Update June 2022

Chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp nhỏ tại New Zealand (được phát triển bởi Xero từ tháng 1 2017)”New Zealand Small Business Index” đã tăng 23 điểm trong tháng 6 lên mức kỷ lục là 146 điểm, mắc dù giảm trong hai tháng trước đấy.

Nguyên nhân chính cho sự tăng đột biến này là do tốc độ tăng của chỉ số thu nhập, mức thu nhập trung bình mỗi tiếng lao động đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6. Đó mức tăng lớn nhất giữa các tháng trong chuỗi và trực tiếp đóng góp đến khoảng một nửa mức tăng của chỉ số New Zealand Small Business Index (NZSBI) trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022

Mức lương cao hơn đang thu hút nhân viên mới, dẫn đến số lượng việc mới tăng 4,4% so với tháng 6/2021, (con số này ở tháng 5 là 3.7% year on year). Trong khi đó, chỉ số thời gian chờ được thanh toán giảm 0,2 ngày xuống 23,5 ngày cũng góp phần khiến chỉ số NZSBI tăng.

Tác động tiêu cực duy nhất đến chỉ số NZSBI là tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại đáng kể, từ 11,7% giảm xuống còn 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính đến việc giá tăng, với CPI là 7,3% cho quý 2, sản lượng bán hàng thấp hơn 4% so với mức của năm trước.

Các doanh nghiệp nhỏ của New Zealand đang phải chấp nhận trả lương cao để thu hút nhân lực mới, do thị trường lao động bị thiếu hụt. Chỉ số thời gian chờ được thanh toán cũng cho thấy rằng các khách hàng doanh nghiệp nhỏ không bị căng thẳng về tài chính, và cần phải trì hoãn thanh toán. Điều được quan tâm chính ở đây là kết quả bán hàng. Nếu chỉ số này tăng chậm hơn, hoặc tiếp tục giảm, thì có nguy cơ nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục trả lương cao và giữ chân nhân viên của các doanh nghiệp nhỏ trong những tháng tới.

Tiền lương tăng cao kỷ lục

Tiền lương tăng 6,8% so với cùng kỳ, đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào tháng 1 năm 2017. Tiền lương hiện đã tăng nhanh hơn trong 5 tháng liên tiếp vừa qua và hiện cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn 3,9% của chuỗi này. Ngành xây dựng ghi nhận mức tăng lương cao nhất (tăng 8,1%), tiếp theo là ngành sản xuất (tăng 7,2%). Mức tăng nhỏ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi tiền lương vẫn tăng mạnh 5,8% so với cùng kỳ.

Các khu vực tăng mạnh nhất là Bay of Plenty, Hawke’s Bay, Otago and Waikato – tất cả đều ghi nhận tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng việc làm tiếp tục tăng nhanh

Mức lương cao hơn này đang giúp các doanh nghiệp nhỏ thu hút thêm nhân viên. Trong tháng 6, việc làm đã tăng 4,4%, tăng thêm từ 3,7% trong tháng 5 và là tháng thứ ba liên tiếp tốc độ tăng trưởng việc làm đã tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng việc làm được dẫn đầu bởi các ngành dịch vụ chuyên nghiệp (tăng 7,9%) và sản xuất (tăng 7,2%). Ba ngành có ít việc làm hơn vào tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021 là khách sạn (-4,5%), dịch vụ khác như làm tóc, làm đẹp, vệ sinh nhà cửa, làm vườn (-1,3%) và nông nghiệp (-0,3%). Tất cả các khu vực đều ghi nhận mức tăng trưởng việc làm khả quan như Otago (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái) hay tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước ở Bay of Plenty.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại đáng kể

Doanh thu chỉ tăng 3,3% trong tháng 6, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Kết quả tháng 5 năm 2022 đã được điều chỉnh tăng đáng kể, từ mức tăng trưởng 5,7% theo báo cáo trước đây, lên 11,7%.

Một điều đáng lo ngại đó là: nguyên ngân chính cho sự tăng doanh số ở bên trên là do tác động của lạm phát (doanh nghiệp tăng giá hàng bán ra thị trường)

Nếu bỏ qua tác động của lạm phát, khối lượng hàng thực tế đã giảm 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Có nghĩa là, các doanh nghiệp nhỏ đã bán ít hàng hóa và dịch vụ hơn vào tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại là điều đáng lo ngại trong tương lai. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc tiếp tục trả lương cao hơn và có thể bắt đầu phải giảm và sa thải nhân viên.

Tất cả các ngành đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong năm giảm trong tháng 6 so với tháng 5. Các lĩnh vực chi tiêu tùy ý như khách sạn (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và thương mại bán lẻ (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái) có tăng trưởng thấp nhất. Nông nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu cao nhất, ở mức 5,5%. Khu vực có mức tăng trưởng cao nhất là Canterbury (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái) trong khi hai khu vực ghi nhận doanh số giảm là Waikato (giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và Hawke’s Bay (giảm 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thời gian chờ được thanh toán đã được cải thiện

Thời gian trung bình mà các doanh nghiệp nhỏ chờ đợi để được thanh toán có một chút cải thiện, giảm 0,2 ngày xuống còn 23,5 ngày – thấp hơn mức trung bình năm 2021 là 23,9 ngày. Điều này cho thấy khách hàng doanh nghiệp nhỏ không phải đối mặt với căng thẳng tài chính hoặc vật lộn để thanh toán hóa đơn hiện tại.

Source: Xero Small Business Index New Zealand Monthly Update June 2022