Trust

Việc thành lập một quỹ gia đình (Family Trust) có thể giúp bảo vệ tài sản của bạn, cũng như đảm bảo tương lai cho con cái của bạn …

Đó là cách nghĩ của đa số mọi người khi nói về Trust, họ xem trust có vẻ như là giải pháp cho nhiều lo lắng về tài chính. Vậy liệu trust có phải là ý tưởng tốt cho bạn không? Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Theo chúng tôi, trust thường được thành lập để bảo vệ tài sản và chăm sóc cho những người phụ thuộc. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta hãy cũng tìm hiểu thêm qua bài viết bên dưới.

Vậy trust là gì?

Trust là một pháp nhân độc lập, trong đó trustee (Người quản trị) giữ một quyền sở hữu và quản lý tài sản, nhưng vì lợi ích của một người khác hoặc cho những mục đích nhất định (the beneficiaries) (Người thụ hưởng).

Có 3 loại người tham gia trong mối quan hệ của một cái trust:

  • Người tạo quỹ (Settlor): Người tạo ra trust bằng cách chuyển nhượng tài sản vào trust ban đầu hoặc vào thời điểm sau này.
  • Người quản trị (Trustee): Người trở thành chủ sở hữu của tài sản chuyển nhượng vào trust và tên của họ được ghi trên các tài liệu sở hữu hoặc quyền sử dụng.
  • Người thụ hưởng (Beneficiary): Người được hưởng lợi từ trust bằng cách nhận được thu nhập và/hoặc vốn trong thời gian tồn tại của trust (beneficiaries) hoặc khi phân phối cuối cùng tài sản của trust (final beneficiaries).

10 lý do phổ biến để thành lập trust

Có nhiều lý do để thành lập một family trust và những lợi ích tiềm năng mà nó mang lại. 10 lý do phổ biến này bao gồm:

Bảo vệ tài sản (Asset Protection)

Tài sản trong trust có thể được bảo vệ khỏi các chủ nợ trong trường hợp phá sản cá nhân hoặc phá sản của một công ty mà một người là cổ đông hoặc giám đốc. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ này sẽ phụ thuộc vào các vấn đề như khả năng thanh toán của người cho quà tặng tại thời điểm mở trust, và  liệu việc chuyển nhượng tài sản có mục đích chính là để tổn hại lợi ích của một chủ nợ hay không. Ví dụ, bạn biết mình sắp phá sản, lúc ấy đi lập một cái trust và bỏ tài sản tích góp được vào trong đấy, chủ nợ vẫn có thể phát mãi những tài sản này.

Sự tiếp nối liên tục (Continuity)

Các Trust có thể tiếp tục hoạt động sau khi người tạo quỹ qua đời mà không có bất kỳ nhu cầu bán bất kỳ tài sản nào để phân phối cho các người thụ hưởng. Việc giải ngân tiền cho các người thụ hưởng có thể diễn ra dần dần và việc phân phối cho các người thụ hưởng chưa đủ tuổi thành niên có thể được trì hoãn cho đến khi phù hợp. Những gia vật gia đình cũng có thể được bảo vệ.

Hưởng lợi từ các trợ cấp của chính phủ khi sử dụng nhà dưỡng lão (Surtax type taxation)

Tài sản trong một trust có thể cung cấp những lợi thế có lợi, khi xem xét quyền lợi trong tương lai đối với các khoản hỗ trợ của chính phủ có cá nhân sử dụng nhà dưỡng lão.Tuy nhiên, vì có các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến các khoản tiền, thu nhập và việc tặng quà, nên cần tư vấn với các chuyên gia, trước khi nộp đơn xin trợ.

Lịch sử cho thấy Trust đã giảm thiểu tác động của các khoản thuế cá nhân bổ sung được đánh đối với người cao tuổi.

Thuế tài sản khi mất hoặc thuế giàu có (Death Duty or Wealth Tax)

Tài sản trong một trust có thể cung cấp lớp bảo vệ chống lại các khoản thuế tài sản khi cá nhân qua đời hoặc thuế thừa kế (Lưu ý: Hiện tại không có thuế thừa kế. Tuy nhiên, chúng không bao giờ có thể được loại trừ hoàn toàn, vì chính phủ luôn có thể giới thiệu các loại thuế mới). Nếu trong tương lai có một khoản thuế thu được tính trên lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng tài sản, miễn là trust không bán tài sản mình nắm giữ, thì có thể tránh được khoản thuế đó.

Đạo luật Tài sản trong hôn nhân (Property (Relationships) Act)

Việc tài sản chuyển nhượng vào trust có nguy cơ bị rủi ro trong trường hợp kết thúc một mối quan hệ tính cảm sẽ phụ thuộc vào các tình huống cụ thể ,và liệu việc chuyển nhượng này có làm tổn hại quyền lợi hoặc kỳ vọng của người đối diện.

Đạo luật Bảo vệ Gia đình (Family Protection Act)

Tài sản trong một trust thông thường sẽ an toàn khỏi các yêu sách bởi các thành viên gia đình (sử dụng Family Protection Act) không hài lòng với các quy định trong Di chúc của người đã qua đời.

Bảo vệ khi lão tuổi (Protection in old age)

Những khoản tài sản trong family trust có thể được cấu trúc để giảm thiểu rủi ro là người cao tuổi sẽ mất đi tài sản gia đình thông qua một cuộc hôn nhân không khôn ngoan vào cuối đời, nhưng sau đó lại ly hôn. Nó cũng có thể bảo vệ khỏi sự ảnh hưởng quá mức của các thành viên khác trong gia đình hoặc quyết định tài chính không sáng suốt.

Con cái hoặc vợ/chồng của họ không đáng tin cậy (Irresponsible Children or Their Spouses)

Tài sản có thể được bảo vệ khỏi việc bị lãng phí bởi những đứa trẻ còn trẻ tuổi và không có trách nhiệm tài chính. Thu nhập có thể được cung cấp nhưng vốn được giữ lại cho đến khi trẻ đến độ tuổi cụ thể.

Phân bổ thu nhập

Trong một số trường hợp, thu nhập thu được từ Trust có thể được phân bổ cho một hoặc nhiều người thụ hưởng để tận dụng mức thuế thấp hơn của họ, ví dụ như vợ/chồng, đối tác, con cái và cháu cháu.

Lưu ý rằng điều này phải tuân thủ ‘quy tắc người thụ hưởng chưa thành niên’, việc phân phối cho hầu hết các đối tượng chưa thành niên (trẻ em dưới 16 tuổi) phải được đánh thuế theo tỷ lệ là 33%

Quản lý tài sản hiệu quả của người đã mất

Chi phí Chi phí của việc giải quyết di sản của bạn có thể được giảm thiểu đáng kể hoặc loại bỏ hoàn toàn khi sử dụng trust.

Trust hoạt đông như thế nào?

Trước khi bãi bỏ thuế quà tặng, tài sản được bán bởi người sáng lập với giá trị thị trường vào Trust, được kiểm soát bởi các quản trị viên (trustees). Các quản trị viên có nghĩa vụ xử lý tài sản này vì lợi ích của các người thụ hưởng. Các tài sản này có thể là nhà của bạn, đầu tư ngân hàng, cổ phiếu, tài sản dùng trong sinh hoạt hoặc chính sách bảo hiểm. Chúng có thể được chuyển toàn bộ hoặc từng phần phù hợp. Một số tài sản có thể không được chuyển cho đến khi các khoản lỗ thuế được tích lũy sử dụng hết.

Hiện nay, thuế quà tặng đã được bãi bỏ, tài sản có thể được chuyển trực tiếp cho trust mà không áp dụng thuế quà tặng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sẽ vẫn thích hợp để bán tài sản và giữ lại nợ để người bán tài sản giữ lại một số an ninh liên quan đến tài sản bán.

Thu nhập được tạo ra bởi trust và vốn bao gồm tài sản sở hữu của trust có thể được phân phối cho các người thụ hưởng theo sự quyết định của các quản trị viên. Một số trust quy định rằng vốn chỉ có thể được trả cho các người thụ hưởng theo ý của các người sáng lập trong suốt cuộc đời của họ.

Các quản trị viên cũng có quyền phân phối cho các người thụ hưởng nhất định, và không bao gồm người thụ hưởng khác. Các người thụ hưởng trong một trust không có quyền yêu cầu các quản trị viên phân phối lợi ích cho mình, vì bất cứ điều gì mà họ nhận được đều do sự quyết định của các quản trị viên.

Thu nhập được giữ lại trong trust phải chịu thuế với tỷ lệ 33% do các người quản trị chịu trách nhiệm, trong khi thu nhập được phân phối cho các người hưởng thường phải chịu thuế theo tỷ lệ cá nhân của họ. (Tuy nhiên, xem phần Các khoản thu nhập được phân phối). Điều này đôi khi cho phép sử dụng các trust như một công cụ tiết kiệm thuế bằng cách phân phối thu nhập cho các người hưởng theo tỷ lệ thuế thấp hơn. Đối với các người hưởng lợi già, có thể phân phối vốn, nếu được xử lý đúng cách không ảnh hưởng đến lợi ích nhận được từ chính phủ hỗ trợ chi phí ở viện dưỡng lão.

Một trust có thể được thiết lập sao cho người thiết lập vẫn có thể tận hưởng lợi ích từ tài sản của trust. Người thiết lập có thể dành quyền bổ nhiệm và loại bỏ các người quản trị (quyền bổ nhiệm). Việc kiểm soát bổ nhiệm người quản trị được mong muốn bởi người thiết lập sau khi một trong họ qua đời có thể được thiết kế cụ thể vào Trust Deed. Tuy nhiên, trong trường hợp người thiết lập cũng là người quản trị và người hưởng lợi giữ quá nhiều quyền kiểm soát, tòa án, đặc biệt là tòa án gia đình, đôi khi sẽ xem việc giữ quyền kiểm soát như là tài sản. Điều này thường được gọi là Bundle or Package of Rights. Nên được tư vấn về cách đa dạng hóa quyền bổ nhiệm nếu điều này là một vấn đề bạn quan tâm.

Các trust có thể hoạt động trong thời gian giới hạn, nhưng có tuổi thọ tối đa là 80 năm (125 năm từ ngày 30 tháng 1 năm 2021). Hầu hết các trust cho phép các người quản trị chấm dứt trust vào bất kỳ thời điểm nào mà họ quyết định.

Different Types of Discretionary Trusts

Quỹ Gương (Mirror Trusts)

Bao gồm hai quỹ độc lập. Một được tạo ra bởi chồng (hoặc đối tác) vì lợi ích của vợ (hoặc đối tác) và con cái và bất kỳ ai khác là người hưởng lợi quyền. Quỹ kia được tạo ra bởi vợ hoặc đối tác vì lợi ích của chồng hoặc đối tác và con cái và người khác là người hưởng lợi quyền tùy ý.

Chồng và vợ hoặc đối tác chuyển tài sản của họ vào trust mà họ không phải là người hưởng lợi. Điều này dẫn đến việc tài sản được sở hữu bằng cách chia đều giữa hai trusts, thu nhập và vốn của đó sau đó có thể được phân phối cho chồng/đối tác và/hoặc con cái hoặc cho vợ/đối tác và/hoặc con cái của họ, tương ứng.

Loại quỹ này được sử dụng rộng rãi khi Death Duty vẫn còn và hiện nay ít được sử dụng do thực tế rằng khi một trong hai vợ chồng qua đời, người còn lại sẽ không còn được truy cập vào vốn và thu nhập của tài sản trong Quỹ được thiết lập bởi người sống sót. Loại quỹ này có thể gây vấn đề khi một trong hai vợ chồng qua đời và nên được sử dụng cẩn thận.

Quỹ Được Thiết Lập Bởi Một Người ( Sole Settled Trusts)

Một nhà sáng lập có thể tạo ra một trust cho lợi ích của một loạt người được hưởng lợi, bao gồm chính ông hoặc bà. Trong tình huống này, có một người quản trị độc lập và người được hưởng lợi thường bao gồm một loạt các cá nhân và / hoặc tổ chức.

Quỹ Được Thiết Lập Bởi Nhiều Người (Joint Settled Trusts)

Những người sáng lập chung như vợ chồng hoặc đối tác định hôn/cuộc đời thực có thể tạo ra một trust mà họ làm người quản trị chung với một người quản trị độc lập (independent trustee). Những quỹ này phù hợp nhất với những người có mối quan hệ ổn định

Trust song song (Parallel Trusts)

Hai trusts được tạo ra, mỗi trust được tạo ra bởi vợ hay chồng, trong cùng một hình thức như trust được thành lập chung (joint settled trusts) với quyền chỉ định và loại bỏ người quản trị được đưa ra độc quyền cho vợ hoặc chồng trong mỗi trust. Người hưởng lợi là giống nhau trong hai trusts và một hoặc cả hai đối tác/vợ chồng là người quản trị.

Định dạng này đặc biệt phù hợp để xem xét khi có người thụ hưởng chung hoặc mong muốn giữ sự phân ly của tài sản được chuyển vào bởi mỗi đối tác/vợ chồng.

Memorandum of Wishes

Một người thiết lập tài sản có thể cung cấp một bức thư hoặc ghi chú ký tên cho các người quản trị (để sử dụng khi họ qua đời) chỉ ra cách người quản trị nên quản lý tài sản, ví dụ như cho lợi ích của các người thụ hưởng chưa thành niên. Những bức thư này có sức thuyết phục, nhưng không nhất thiết phải được tuân thủ bởi các người quản trị.

Di chúc và Trust

Trong di chúc của bạn, có thể phù hợp để để lại các vật dụng và xe hơi cho vợ/chồng hoặc đối tác của bạn và tài sản cá nhân còn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào trust. Điều này giúp tránh việc người sống sót sau này phải tặng các tài sản nhận được dưới dạng di sản từ người đã qua đời vào lại Trust. Lợi ích tương tự có thể đạt được thông qua việc giao các chính sách bảo hiểm sức khỏe cho Trust. Khi người được bảo hiểm qua đời, tiền bảo hiểm sẽ được trả trực tiếp vào Trust.

Trustee’s Liability

Vai trò của người quản trị là rất quan trọng. Những người được tiếp cận để trở thành người quản trị độc lập nên cân nhắc đến trách nhiệm cá nhân của họ và tìm kiếm lời khuyên. Cần có sự đề phòng để đảm bảo trách nhiệm của người quản trị đối với bên thứ ba được giới hạn trong phạm vi tài sản của trust. Khi trust vay tiền từ ngân hàng chẳng hạn, một điều khoản có thể được thêm vào để ghi nhận rằng trách nhiệm của người quản trị độc lập được giới hạn trong phạm vi tài sản của trust. Miễn là các cuộc họp định kỳ của người quản trị được tổ chức, ví dụ như một lần trong 6 hoặc 12 tháng và các quyết định và nghị quyết thích hợp được đưa ra, tất cả các vấn đề liên quan đến trust đều dễ dàng được giám sát thì sẽ không có vấn đề nào lớn về trách nhiệm cho người quản trị.

Costs of Forming a Trust

Chi phí thành lập một trust bao gồm các chi phí ban đầu cho việc thiết lập pháp lý và các chi phí hành chính hàng năm trong đó thường xuyên liên quan đến việc tặng hàng năm, chuẩn bị báo cáo tài chính, thuế và các cập nhật pháp luật liên quan đến trust act. Trust được cấp một số thuế IRD và phải nộp báo cáo thuế (kể cả nếu là báo cáo không có thuế). Trong một số tình huống, trust có thể cần phải đăng ký GST.

Gần đây càng có nhiều quy định mới được ban hành, liên quan đến việc cơ quan chức năng muốn biết nhiều thông tin hơn về các trust đang hoạt động. Hệ quả là chi phí vận hành Trust sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới.

Advice on Formation

Có các vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến việc thành lập trust và chuyển nhượng tài sản cho nó. Ngoài ra, cần phải kết hợp hài hòa giữa chế độ sở hữu tài sản của bạn, di chúc của bạn, bản ghi nhớ mong muốn và việc thiết lập trust. Vì vậy, hãy tìm lời khuyên từ một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Disclaimer

We have taken every care to ensure that the information given is accurate, however it is intended for general guidance only and it should not be relied upon in individual cases. Professional advice should always be sought before any decision or action is taken.