Foreign Investment Fund (FIF) Tax Rules — Individuals and Trust

Nếu bạn là nhà đầu tư  có sở hữu những khoản đầu tư ở nước ngoài (không phải là New Zealand), thì có khả năng bạn có foreign investment fund (FIF) income, New Zeland có cách tính riêng cho những khoảng thu nhập này.

Foreign Investment Fund (FIF) là gì?

Foreign Investment Fund (FIF) có thể hiểu là một công ty nước ngoài,  một chương trình hưu trí của nước ngoài (foreign superannuation scheme) hay cũng có thể một chương trình bảo hiểm nhân thọ quốc tế (non resident insurer under a life insurance policy).

Một khoản đầu tư vào FIF được định nghĩa khi một New Zealand tax resident nắm giữ:

 • Dưới 10% cổ phần trong một công ty nước ngoài
 • Dưới 10% units trong một foreign unit trust
 • Từ 10% trở lên cổ phần trong công ty nước ngoài, nhưng không phải là “Controlled Foreign Company”
 • Lợi ích từ các gói bảo hiểm nhân thọ (life insurance), cung cấp bởi FIF insurer, đặc biệt các gói này không được cung cấp tại New Zealand.
 • Lợi ích trong cách chương trình hưu trí từ nước ngoài.

 

Luật về FIF có ảnh hưởng đến bản thân chúng ta?

Nếu bạn … And Then
Sở hữu cổ phần dưới 10% trong một công ty nước ngoài  hoặc foreign unit trust Nếu đó là “attributing interest” YES, Luật FIF được xem xét
Nếu đó không là “attributing interest” NO, Luật FIF không được dùng
Nếu tổng số vốn đầu tư vào FIF từ $50,000 trở xuống Nếu bạn là cá nhân hay Trust NO, Luật FIF không có hiệu lực
Nếu bạn đầu tư một hình thức khác Yes, Luật FIF được sử dụng
Sở hữu cổ phần từ 40% trở lên, trong công ty nước ngoài Bất kì kiểu đầu tư nào No, Luật FIF không áp dụng trong trường hợp này

Giá vốn của các khoản đầu tư vào FIF và tại sao nó quan trọng?

Trong luật cùa FIF, có 1 con số rất quan trọng đó chính là giá vốn gốc (original cost). Đặc biệt biệt là các nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, bạn đầu tư vào các công ty nước ngoài được xem là FIF, nếu giá vốn (original cost) của bạn từ $50,000 trở xuống. Luật FIF không áp dụng. Nhà đầu tư chỉ phải trả thuế trên cổ tức (dividend), (giả định họ là nhà đầu tư lâu dài (investor) không phải dân lướt song (trader))

Ví dụ cụ thể, trong năm tài khoán 2021/2022, vì thấy bạn bè đầu tư chứng khoán thắng lớn. Anh A là New Zealand tax resident quyết định xuống tiền $30,000 NZD vào cổ phiếu Tesla. Telsa là công ty nước ngoài và tỷ lệ anh A đầu tư vào Telsa dưới 10%, vì vậy đây được xem là một thương vụ đầu tư vào FIF. Tuy nhiên vì giá vốn gốc là $30,000 ít hơn ngưỡng quy định là $50,000, nên anh A không phải dùng luật FIF để tính lợi nhuận hàng năm. Chỉ phải khai cổ tức của Tesla (nếu có) khi khai thuế cuối năm như khi đầu tư vào các công ty listed trên sàn chứng khoán của New Zealand và một số công ty của ÚC trong danh sách đặc cách.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cổ phiếu Tesla tăng chóng mặt x2 x3 x4. Đến này cuối cùng của năm tài khoán (31/3/2022). Anh A đề xuất với vợ, đầu tư thêm $30,000 nữa vào Tesla, vốn gốc của anh A tăng từ $30,000 lên $60,000, vượt ngưỡng $50,000. Anh A chính thức gia nhập hội FIF. Đồng nghĩa với việc, làm bộ năm tài khoán 2021/2022. Anh phải dùng luật FIF để tính thu nhập từ cổ phiếu Telsa.

Đặc cách:

Trong những trường hợp được đặc cách luật FIF, có trường hợp ngưỡng $50,000 giá vốn và danh sách các công ty ở Úc được excempt FIF chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Mình để link của IRD ở đây, để mọi người có thể kiểm tra xem công ty mình đầu tư có được exempt hay không.

https://www.ird.govt.nz/income-tax/income-tax-for-businesses-and-organisations/types-of-business-income/foreign-investment-funds-fifs/foreign-investment-fund-rules-exemptions/foreign-investment-fund-australian-listed-share-exemption-tool

Ngoài ra, bên dưới là full list cho FIF exemption để mọi người tham khảo:

 • FIF interests of less than $50,000 held by individuals or eligible trusts (as mentioned above)
 • Certain Australian resident companies listed on the ASX
 • 10% or more interests in an Australian company
 • Most regulated Australian superannuation schemes
 • Certain employment-related superannuation schemes or pension schemes
 • Shares in a company that is resident in a grey list country held by a natural person under an employee share plan where there are restrictions on the sale of shares

Các cách tính thu nhập theo luật FIF

Có tổng cộng 4 cách tính FIF (nếu holding less than 10%):

–       Fair Dividend Rate Method (FDR)
–       Comparative Value Method (CV)
–       Cost Method
–       Deemed Rate of Return Method (DRR)

 

Trong đó FDR và CV là hai cách tính phổ biến cho các nhà đầu tư cá nhân. Thường nhà đầu tư sẽ tính bằng cả hai phương pháp FDR vs CV, IRD cho chúng ta chọn kết quả từ hai phương pháp này. Vì vây chúng ta thường chọn phương pháp nào cho kết quả lợi nhuận thấp hơn.

Chúng ta sẽ không quá đi sâu vào chi tiết của hai cách tính này. Thay vào đó, chúng ta tìm hiểu câu chuyện và nguyên lý hoạt động của hai cách tính này.

Fair Dividend Rate (FDR): Phương pháp này họ giả định các FIF shares cho lợi tức là 5% một năm dựa trên giá trị thực tế của các cổ phiếu này tại thời điểm đầu năm tài khoán + lợi nhuận từ viêc mua và bán cùng một cổ phiếu trong một năm tài khoán (Lesser of Quick Sales & Peak Holding Adj).

Trong trường hợp anh A ở bên trên, nếu tính FIF income (under FDR), thì sẽ bằng 0. Vì tại thời điểm đầu năm tài khoán, anh A không nắm giữ cổ phiếu nào của Telsa, vì thế Opening Market Value là $0, và 0x5%=0.

Ở năm tiếp theo 2022/2023, nếu anh A không mua bán gì thêm, FIF income = Market value as at 31 March 2022 x 5%. Ví dụ, MV là $100k, thì FIF income (under FDR) là $5,000.

Comparative Value Method (CV): CV lại tâp trung vào xem nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền (unrealised or realised gains) trong một năm. Ví dụ, trường hợp anh A, không có cổ tức, chỉ mua và đến cuối năm FIF income (CV) sẽ là $40,000 (Closing market value=$100,000 – original costs=$60,000)

Năm đầu tiên thì FIF income của anh A sẽ bằng 0 (Lesser of CV:$40k and FDR:$0)

Qua ví dụ đơn giản ở bên trên, chúng ta có thể thấy Nếu nói đầu tư cổ phiếu dài hạn, đặc biệt là cổ phiếu nước ngoài (cụ thể là Mỹ) không phải đóng thuế trên capital gains là không hoàn toàn chính xác. Nếu cost of investment của bạn dưới $50,000, câu khẳng định trên có là chính xác, vì bạn chỉ phải declare dividend khi làm thuế. Đối với những công ty mạnh về capital gain growth, họ rất hiếm khi trả dividend, vì muốn tập chung re-invest phát triển công ty. Sau khi nắm giữ một thời gian dài, ban có thể bán thu capital gains về.

Còn nếu bạn đầu tư lâu dài ở cổ phiếu Mỹ, và số tiền đầu tư trên $50,000. Nếu cổ phiếu của bạn tăng từ 5% trở lên mỗi năm. Thì cứ xác định mỗi năm phải đóng 5% opening market value.under FDR.

Việc tính FIF income khá phức tạp và không hề đơn giản vì vậy hãy nói chuyện với kế toán của mình trước khi quyết đinh đầu tư nhiều vào cổ phiếu. Ngoài ra, một số trading platform như Hatch, Sharesis cho phép các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu từ US. Trong khi Hatch tính FIF income cho người dùng, thì Sharsies lại yêu cầu người dùng tự tính. Họ chỉ cung cấp transaction history. Một điểm cần lưu ý, là khi deposit tiền vào Hatch, (mặc dù chưa mua cổ phiếu nào). Bạn đã được xem là đầu tư vào FIF, vì tiền của Hatch được giữ bởi một Money Market Fund Dreyfus BNY Mellon.

Good luck and safe investing