Category Archives: Economy

Budget 2023: Key points

Chính phủ của Đảng cầm quyền tại New Zealand, Labour party vừa công bố ngân sách “giản dị” cho năm 2023, bao gồm chi tiêu gần 11,5 tỷ đô la nhiều hơn trong vòng 4 năm, cộng thêm 1,9 tỷ đô la từ quỹ phản ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào chi phí sinh hoạt và phục hồi sau siêu bão.

Dưới đây là danh sách các khoản chi chính và dự án:

Phục hồi sau siêu bão

 • 1 tỷ đô la cho Gói phục hồi sau siêu bão đã được thông báo trước đó

Gói hỗ trợ “chi phí sinh hoạt”

 • 1,2 tỷ đô la để mở rộng phạm vi trợ cấp cho trẻ đi nhà trẻ 20 giờ một tuần, để bao gồm trẻ 2 tuổi (hiện chỉ bao gồm trẻ từ 3-5 tuổi), bắt đầu từ tháng Ba năm sau, tương đương 133,20 đô la một tuần.
 • 618,6 triệu đô la để loại bỏ khoản đóng 5 đô la cho đơn thuốc
 • 402,6 triệu đô la để mở rộng chương trình Warmer Kiwi Homes, tài trợ 100.000 lắp đặt hệ thống sưởi và cách nhiệt, 7.500 máy bơm nhiệt nước nóng và 5 triệu bóng đèn LED
 • 339,3 triệu đô la để bình đẳng tiền lương cho giáo viên mầm non và dịch vụ chăm sóc
 • 260 triệu đô la để giải quyết áp lực chi phí cho dịch vụ ECE bao gồm một khoản đặc biệt 3 triệu đô la cho Playcentre Aotearoa
 • 327 triệu đô la để cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng miễn phí cho trẻ dưới 13 tuổi và giảm 50% giá vé cho người dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc giảm giá vé 50% hiện tại cho công chúng nói chung và trợ cấp nhiên liệu dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu
 • 323,4 triệu đô la để tiếp tục cung cấp bữa trưa miễn phí tại các trường học, ước tính tiết kiệm 60 đô la mỗi tuần cho các gia đình có hai trẻ đi học
 • 35,2 triệu đô la để cải thiện việc tiếp cận và sử dụng các hỗ trợ chăm sóc trẻ em bằng cách giới thiệu đơn trực tuyến
 • 19,6 triệu đô la để trả các khoản thanh toán KiwiSaver cho những người đang nghỉ thai sản (parental leave)

Cơ sở hạ tầng và nhà ở

 • 71 tỷ đô la trong vòng 5 năm cho các dự án cơ sở hạ tầng mới và hiện có (tổng cộng 45 tỷ đô la trong 5 năm qua)
 • 6 tỷ đô la cho Kế hoạch Sự bền vững Quốc gia, bao gồm giải quyết Kế hoạch Hành động Cơ sở hạ tầng mới được công bố gần đây
 • 100 triệu đô la trong vòng 5 năm cho Rau Paenga, một cơ quan cơ sở hạ tầng mới được chuyển đổi từ cơ quan Tái thiết Christchurch Ōtākaro
 • 3,6 tỷ đô la để giải quyết áp lực chi phí trong chương trình xây dựng nhà ở công cộng hiện tại và
 • thêm 3,1 tỷ đô la để tạo thêm 3000 chỗ ở công cộng vào cuối tháng Sáu năm 2025

Môi trường

 • Chi tiêu 1,9 tỷ đô la từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp với Biến đổi Khí hậu
 • 3,6 tỷ đô la, chỉ được sử dụng cho việc giảm lượng khí thải và các biện pháp thích ứng.
 • 402,6 triệu đô la để mở rộng thời gian và phạm vi của chương trình Warmer Kiwi Homes.
 • 370 triệu đô la cho sự bền vững cơ sở hạ tầng đường sắt.
 • 300 triệu đô la cho ngân hàng xanh Green Investment Finance (đã thông báo trước đó).
 • 167,4 triệu đô la để xây dựng sự chống chịu với các biến cố khí hậu trong tương lai.
 • 120 triệu đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện cho xe ô tô điện.
 • Quỹ 100 triệu đô la để hỗ trợ các hội đồng đầu tư vào khả năng chống lũ lụt trong tương lai.
 • 50 triệu đô la cho các dự án năng lượng tái tạo phân tán trong các cộng đồng cô lập.
 • 39,2 triệu đô la để cải thiện bản đồ bờ biển của New Zealand và xác định các khu vực ven biển có nguy cơ lớn về mối nguy liên quan đến khí hậu và thiên tai.
 • 38 triệu đô la cho việc thiết kế Hệ thống Giao dịch Quyền giao dịch Khí hậu và Trung tâm Giao dịch tập trung cho Giao dịch Đơn vị New Zealand.
 • 32,5 triệu đô la để thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng của hydro xanh. 30 triệu đô la trong vòng ba năm để hỗ trợ việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho phương tiện nặng sạch.
 • 24,7 triệu đô la để cải thiện dữ liệu về tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng và giảm nhẹ.
 • 22,9 triệu đô la để tăng cường khả năng chống chịu của Westport với nguy cơ lũ lụt trong tương lai (đã được thông báo trước đó). 19,9 triệu đô la để hỗ trợ sự chống chịu với biến đổi khí hậu cho iwi, hapū và cộng đồng rộng lớn bằng cách mở rộng chất lượng và quyền truy cập dữ liệu. 10,7 triệu đô la đầu

Sức khỏe và khuyết tật

 • 2,6 tỷ đô la trong vòng hai năm để giải quyết áp lực chi phí trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và cải cách.
 • Hơn 1 tỷ đô la để tăng mức lương và tăng số lượng nhân viên. 864 triệu đô la để cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.
 • 147 triệu đô la trong vòng hai năm để thay đổi các tòa nhà trường học nhằm hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt, bao gồm cửa tự động, thang máy và cải tạo phòng tắm.
 • 27,3 triệu đô la để chấm dứt việc miễn trừ Mức lương Tối thiểu, cho phép người khuyết tật được trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Vé giá nửa cho dịch vụ Total Mobility.
 • 20 triệu đô la để nâng cao mức tiêm chủng và tầm soát Covid-19 cho người Māori và người dân Thái Bình Dương

Giáo dục

 • 455,4 triệu đô la đã được thông báo để xây dựng trường học mới và phòng học trong Kế hoạch Tăng trưởng Giáo dục Quốc gia.
 • Ngoài số tiền 260 triệu đô la được phân bổ cho chi phí vận hành Giáo dục Mầm non được nêu ở trên, có 233,9 triệu đô la được cấp cho chi phí vận hành trường học và tổng cộng 521 triệu đô la được dành cho viện trợ học phí đại học và đào tạo. Cũng có những tăng thêm nhỏ hơn để giải quyết mức lương tại NZQA, áp lực chi phí tại các trường dân tộc Thái Bình Dương, ERO và Quản lý Trẻ em Độc lập.
 • 198,7 triệu đô la cho 33 dự án trường học trong chương trình Xây dựng lại Trường học Christchurch.
 • 134,4 triệu đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng Tiếng Māori, nhằm hỗ trợ mục tiêu của chính phủ là có 30% học sinh Māori học trong hệ giáo dục Tiếng Māori vào năm 2040.
 • 63,1 triệu đô la để cải thiện tài sản của thêm 175 trường học – tập trung vào các trường nhỏ hoặc cô lập – bằng cách mở rộng chương trình cơ sở hạ tầng trường Ngā Iti Kahurangi.
 • 41,3 triệu đô la để giải quyết “việc hỗ trợ không đủ” cho giáo dục thay thế.
 • 39,1 triệu đô la để hỗ trợ nâng cấp an ninh mạng và công nghệ thông tin tại các trường học và kura.
 • 23,6 triệu đô la để tăng số lượng học viên và khuyến khích giáo viên nước ngoài chuyển đến New Zealand, nhằm mục tiêu tăng thêm 1700 giáo viên mới.
 • 9,9 triệu đô la trong vòng 5 năm để mở rộng chương trình Lịch sử Địa phương Quan trọng, trong đó các iwi và hapū địa phương cộng tác để bổ sung thông tin phù hợp văn hóa vào chương trình lịch sử của trường học, sau khi nhận được mức độ quan tâm cao từ các trường học.

Khoa học và công nghệ

 • Bao gồm các sáng kiến nhằm giúp đạt mục tiêu của chính phủ chi tiêu 2% GDP cho nghiên cứu và phát triển.
 • 451 triệu đô la để thành lập ba trung tâm nghiên cứu và công nghệ tại Wellington.
 • 160 triệu đô la để cung cấp mức giảm giá 20% cho các nhà phát triển trò chơi điện tử, nhằm giúp duy trì ngành công nghiệp đang phát triển này tại New Zealand với mức giá tương tự như thấy ở nước ngoài.
 • 75 triệu đô la để tài trợ cho Kế hoạch Chuyển đổi Ngành công nghiệp, bao gồm Ngành nông nghiệp, Kỹ thuật số và Du lịch.
 • 38 triệu đô la để New Zealand tham gia chương trình Horizon Europe của Liên minh châu Âu, cho phép hợp tác với các nhà nghiên cứu châu Âu.

Kinh tế và doanh nghiệp

 • Treasury không còn dự báo suy thoái kinh tế trong năm nay, nhưng việc trở lại thặng dư được đẩy ra đến năm 2025/26 theo hướng giảm dần chi tiêu của chính phủ.
 • 8,6 tỷ đô la để tăng cường Quỹ trợ cấp hưu trí New Zealand trong vòng 5 năm tới.
 • Tăng thuế cho thu nhập của trust từ 33% lên 39%, dự kiến thu về 1,12 tỷ đô la cho chính phủ trong vòng 3 năm, trong đó có 765 triệu đô la vào năm 2025/26.
 • 238 triệu đô la để tái thiết Lương thực Kích thích động cơ để khuyến khích các bậc cha mẹ đơn thân, người khuyết tật và người chăm sóc của họ học tập.

Māori and Pacific

 • Gói hỗ trợ Māori tổng cộng trên 825 triệu đô la 200 triệu đô la đầu tư vào chương trình Whai Kāinga Whai Oranga để cung cấp và sửa chữa nhà ở dài hạn
 • 168,1 triệu đô la cho dịch vụ Whānau Ora 200 triệu đô la để tăng cung cấp nhà ở cho người Māori
 • 64,4 triệu đô la cho Ngā Tini Whetū, hỗ trợ 650 phụ nữ wāhine hapū (mang bầu) trong 1000 ngày đầu đời của trẻ em pēpi
 • 34 triệu đô la trong hai năm để tăng cường Te Matatini
 • 18 triệu đô la trong vòng bốn năm cho Matariki
 • 23 triệu đô la để mở rộng Quỹ Te Ringa Hāpai Whenua
 • 14,1 triệu đô la cho Sự bền vững và Sức khỏe của Cộng đồng Thái Bình Dương
 • 13,3 triệu đô la để thực hiện chiến lược Ngôn ngữ Thái Bình Dương
 • 12,8 triệu đô la để thực hiện Kế hoạch Hành động Tuyển dụng Thái Bình Dương
 • 3,1 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Bình Dương
 • 1,7 triệu đô la để nâng cao nỗ lực dữ liệu và sự tham gia kỹ thuật số của Thái Bình Dương
 • 1 triệu đô la cho chương trình Tupu Aotearoa

Source: RNZ

Tony Alexander: Liệu những người đi vay có nên lo lắng về việc lãi suất tiếp tục tăng?

Hôm nay, xin được dịch một bài viết của nhà kinh tế học Tony Alexander về phân tích và dự đoán lãi suất cho vay có lẽ đã đạt đỉnh.

Chính sách tiền tệ cùa New Zealand thường khá đơn giản để hiểu. Khi Ngân hàng dự trữ (Reserve Bank of New Zealand) muốn giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế để kiểm soát lạm phát, họ sẽ tăng Official Cash Rate (OCR), các ngân hàng thương mại sẽ tăng lãi suất cho vay mua nhà, dân vì thế giảm chi tiêu. Khi cầu giảm, các doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn trong việc tăng giá thành sản phẩm và dịch vụ. Lạm phát vì thế sẽ giảm.

Nhưng thực tế, đã xảy ra một vài điều khá thú vị trong vòng bảy tuần qua. Vào ngày 22 tháng 2 2023, Ngân hàng Dự trữ tăng OCR của họ lên 0,5 điểm phần trăm, ai cũng nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến sự tăng lãi suất cho vay của các ngân hàng. Tuy nhiên, thục tế không có sự tăng giá nào xảy ra.

Tại sao lại vậy?

Việc không có sự tăng giá lãi suất cho vay có thời hạn (Fixed rates) chúng ta có thể giải thích rằng: việc tăng OCR của ngân hàng dự trữ New Zealand đã được các ngân hàng thương mại dự đoán từ trước, và họ đã bao gồm những kì vọng này vào các gói lãi suất cố định (Fixed rates) cho bạn và tôi Khi những gì diễn ra trong thực tế phù hợp với kì vọng đặt ra, không có gì ngạc nhiên khi lãi suất cố định vẫn giữ nguyên.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là các ngân hàng không chọn đẩy lãi suất cho vay thay đổi theo thời gian (floating rates), ngày cả khi OCR tăng. Điều này có lẽ là do mức bán nhà ở ghi nhận ở mức thấp kỷ lục gần đây, dẫn đến tăng trưởng kinh doanh của mảng cho vay mua nhà rất thấp và các ngân hàng đang quan ngại không đạt được mục tiêu doanh số nếu tiếp tục tăng floating rates.

Nhưng bây giờ, kể từ ngày 5 tháng 4, chúng ta có thể thấy những điều thú vị hơn nữa.

Ngân hàng Dự trữ đã tăng OCR thêm 0,5 điểm phần trăm, lên 5,25%. Các ngân hàng có thể tăng hoặc không tăng lãi suất cho vay thay đổi theo thời gian (floating rates) – áp lực cạnh tranh để dành thị phần sẽ quyết định vấn đề này.

Nhưng thì với lãi suất cho vay có thời hạn (fixed rates) thì chúng ta kí vọng điều gì?

Đây là nơi mọi thứ trở nên rất thú vị. Thực tế, thị trường đã sẵn sàng cho việc tăng 0,25 điểm phần trăm cho OCR. Do đó, lý thuyết và dựa trên những gì chúng ta thấy vào tháng 2, chúng ta nên mong đợi một sự tăng giá cho wholesale fixed rates. Và sau đó có thể mong đợi một chuỗi tăng giá lãi suất cho vay có thời hạn (fixed rates). Nhưng liệu điều này có khả thi không?

Thực tế sẽ không phải vậy (sẽ không có sự tăng fixed rates nào cả). Ngân hàng Dự trữ lo lắng về chi phí vay tiền của ngân hàng thương mại đã giảm trong những tuần gần đây, phản ứng với các diễn biến ở nước ngoài. Họ đã rõ ràng bày tỏ lo ngại rằng trong một môi trường nơi các ngân hàng không đáp ứng được mục tiêu doanh số của họ, họ có thể thực sự cắt giảm lãi suất cho vay của họ và chấp nhận các mức lợi nhuận thấp hơn trong một thời gian ngắn.

Do đó, có vẻ như Ngân hàng Dự trữ quyết định tăng lãi suất tiền tệ chính thức thêm 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,25 điểm phần trăm như dự đoán, không phải để làm tăng lãi suất cho vay, mà để ngăn chặn chúng giảm xuống. Trên thực tế, điều đó rất dễ dàng để tôi viết vì đó chính xác là điều họ nói!

Tuy nhiên, lãi suất bán buôn (wholesale rates) đã giảm đáng kể kể từ Tuyên bố tháng 2, và điều này có thể gây áp lực giảm lãi suất cho vay. Do đó, việc tăng 50 điểm cơ bản cho OCR được xem là giúp duy trì các lãi suất cho vay hiện tại đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ tăng lãi suất tiền gửi bán lẻ

Vì vậy, những người chuyển sang lãi suất cố định thấp gần 3.5% có cần lo lắng về việc sẽ bị chuyển sang một lãi suất thực sự tồi tệ trong tương lai gần không? Câu trả lời là Không, và điều này phần là do sự tăng lãi suất vào ngày 5 tháng 4 và các bình luận giải thích từ Ngân hàng Dự trữ không cho thấy rằng OCR sẽ tăng cao hơn mức 5.5% được cho là vào tháng 11 năm ngoái.

Trong thực tế, trong khi vào tháng 2, Ngân hàng Dự trữ viết rằng “… điều kiện tiền tệ cần được siết chặt hơn nữa…” thì lần này (tháng 4) thì không có bình luận đó.

Vì vậy, chúng ta có thể đang ở đỉnh lãi suất tiền tệ ngay bây giờ. Chúng ta sẽ thấy ở cuộc đánh giá tiếp theo vào ngày 24 tháng 5 liệu có cần thêm một đợt tăng 0,25% nữa hay không. Có lẽ là không.

Link gốc tiếng Anh tại:

https://www.oneroof.co.nz/news/43367?fbclid=IwAR3YHvpXfGZVa0oWb7fLI2Kmz_4tOfYU0Fg5Adhd9Wp02mFDjeZlFFbdB94

Xero Small Business Index New Zealand Monthly Update June 2022

Chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp nhỏ tại New Zealand (được phát triển bởi Xero từ tháng 1 2017)”New Zealand Small Business Index” đã tăng 23 điểm trong tháng 6 lên mức kỷ lục là 146 điểm, mắc dù giảm trong hai tháng trước đấy.

Nguyên nhân chính cho sự tăng đột biến này là do tốc độ tăng của chỉ số thu nhập, mức thu nhập trung bình mỗi tiếng lao động đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6. Đó mức tăng lớn nhất giữa các tháng trong chuỗi và trực tiếp đóng góp đến khoảng một nửa mức tăng của chỉ số New Zealand Small Business Index (NZSBI) trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022

Mức lương cao hơn đang thu hút nhân viên mới, dẫn đến số lượng việc mới tăng 4,4% so với tháng 6/2021, (con số này ở tháng 5 là 3.7% year on year). Trong khi đó, chỉ số thời gian chờ được thanh toán giảm 0,2 ngày xuống 23,5 ngày cũng góp phần khiến chỉ số NZSBI tăng.

Tác động tiêu cực duy nhất đến chỉ số NZSBI là tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại đáng kể, từ 11,7% giảm xuống còn 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính đến việc giá tăng, với CPI là 7,3% cho quý 2, sản lượng bán hàng thấp hơn 4% so với mức của năm trước.

Các doanh nghiệp nhỏ của New Zealand đang phải chấp nhận trả lương cao để thu hút nhân lực mới, do thị trường lao động bị thiếu hụt. Chỉ số thời gian chờ được thanh toán cũng cho thấy rằng các khách hàng doanh nghiệp nhỏ không bị căng thẳng về tài chính, và cần phải trì hoãn thanh toán. Điều được quan tâm chính ở đây là kết quả bán hàng. Nếu chỉ số này tăng chậm hơn, hoặc tiếp tục giảm, thì có nguy cơ nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục trả lương cao và giữ chân nhân viên của các doanh nghiệp nhỏ trong những tháng tới.

Tiền lương tăng cao kỷ lục

Tiền lương tăng 6,8% so với cùng kỳ, đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào tháng 1 năm 2017. Tiền lương hiện đã tăng nhanh hơn trong 5 tháng liên tiếp vừa qua và hiện cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn 3,9% của chuỗi này. Ngành xây dựng ghi nhận mức tăng lương cao nhất (tăng 8,1%), tiếp theo là ngành sản xuất (tăng 7,2%). Mức tăng nhỏ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi tiền lương vẫn tăng mạnh 5,8% so với cùng kỳ.

Các khu vực tăng mạnh nhất là Bay of Plenty, Hawke’s Bay, Otago and Waikato – tất cả đều ghi nhận tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng việc làm tiếp tục tăng nhanh

Mức lương cao hơn này đang giúp các doanh nghiệp nhỏ thu hút thêm nhân viên. Trong tháng 6, việc làm đã tăng 4,4%, tăng thêm từ 3,7% trong tháng 5 và là tháng thứ ba liên tiếp tốc độ tăng trưởng việc làm đã tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng việc làm được dẫn đầu bởi các ngành dịch vụ chuyên nghiệp (tăng 7,9%) và sản xuất (tăng 7,2%). Ba ngành có ít việc làm hơn vào tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021 là khách sạn (-4,5%), dịch vụ khác như làm tóc, làm đẹp, vệ sinh nhà cửa, làm vườn (-1,3%) và nông nghiệp (-0,3%). Tất cả các khu vực đều ghi nhận mức tăng trưởng việc làm khả quan như Otago (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái) hay tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước ở Bay of Plenty.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại đáng kể

Doanh thu chỉ tăng 3,3% trong tháng 6, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Kết quả tháng 5 năm 2022 đã được điều chỉnh tăng đáng kể, từ mức tăng trưởng 5,7% theo báo cáo trước đây, lên 11,7%.

Một điều đáng lo ngại đó là: nguyên ngân chính cho sự tăng doanh số ở bên trên là do tác động của lạm phát (doanh nghiệp tăng giá hàng bán ra thị trường)

Nếu bỏ qua tác động của lạm phát, khối lượng hàng thực tế đã giảm 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Có nghĩa là, các doanh nghiệp nhỏ đã bán ít hàng hóa và dịch vụ hơn vào tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng chậm lại là điều đáng lo ngại trong tương lai. Nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc tiếp tục trả lương cao hơn và có thể bắt đầu phải giảm và sa thải nhân viên.

Tất cả các ngành đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong năm giảm trong tháng 6 so với tháng 5. Các lĩnh vực chi tiêu tùy ý như khách sạn (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và thương mại bán lẻ (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái) có tăng trưởng thấp nhất. Nông nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu cao nhất, ở mức 5,5%. Khu vực có mức tăng trưởng cao nhất là Canterbury (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái) trong khi hai khu vực ghi nhận doanh số giảm là Waikato (giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và Hawke’s Bay (giảm 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thời gian chờ được thanh toán đã được cải thiện

Thời gian trung bình mà các doanh nghiệp nhỏ chờ đợi để được thanh toán có một chút cải thiện, giảm 0,2 ngày xuống còn 23,5 ngày – thấp hơn mức trung bình năm 2021 là 23,9 ngày. Điều này cho thấy khách hàng doanh nghiệp nhỏ không phải đối mặt với căng thẳng tài chính hoặc vật lộn để thanh toán hóa đơn hiện tại.

Source: Xero Small Business Index New Zealand Monthly Update June 2022