Business Structure – Partnership

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một business structure thứ 2 “Partnership”. Mô hình này không còn thực sự phổ biến tại thời điểm hiện tại, nhưng vẫn là một lựa chọn để chúng ta xem xét. Partnerhip là một bản nâng cấp của Sole Trader (mô hình chúng ta đã xem xét ở bài viết trước). Một cách dễ hiểu, partnership là tập hợp cùa nhiều sole trader với nhau, và cùng bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ điển hình là partnership giữa hai vợ chồng, hoặc partnership giữa hai người bạn.

Partnership agreement (thỏa thuận đối tác) không phải là yêu cầu bắt buộc khi hai hay nhiều người quyết định trở thành partner trong công việc. Vì partnership được quản lý bởi 1908 Partnership Act (một bộ luật quy tắc ứng xử chung về partnership được ban hành bởi chính phủ NZ).

Tuy nhiên, partnership agreement là cần thiết nếu hai đối tác không phải vợ chồng hoặc những thỏa thuận giữa hai đối tác khác với bộ quy tắc ứng xử chung 1908. Một ví dụ củ thể, bạn và một người khác quyết định thành lập một partnership, bạn góp vốn trong khi người kia góp công. Nếu không có partnership agreement, mà chỉ theo Act, lợi nhuận sẽ được chia 50/50 giữa bạn và đối tác. Nếu công việc không thuận lợi, doanh nghiệp bị lỗ, thiếu nợ với nhà cung ứng. Theo 1908 Partnership Act, mỗi người sẽ gánh một nửa số nợ nếu không có partnership agreement cụ thể.

Một lợi thế của của Partnership, tương tự như Sole Trader, rất dễ thành lập. Chỉ cần hai người bạn đồng ý với nhau thành lập partnership (không cần agreement như đã nói ở trên), không cần mở một bank account mới. Tuy nhiên, partnership cần một số IRD mới, thay vì dung số IRD cá nhân như trường hợp của sole trader. Partnership tax return sẽ được yêu cầu gửi cho IRD sau mỗi năm tài khoán, trong đó thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ của partnership được chia như thế nào giữa các thành viên. Số taxable income/loss to carry này, sẽ được bao gồm vào thuế cá nhân của từng thành viên.

Partnership có một chút lợi ích về thuế so với Sole Trader, nếu thu nhập từ công việc kinh doanh lớn. Ví dụ, anh chồng làm sơn, cô vợ ở nhà trông con làm sổ sách giấy tờ, nhận job. Anh kiếm được 200k một năm. Nếu anh chồng là sole trader, thu nhập từ 181k trở lên sẽ phải đóng thuế 39%, tổng thuế phải trả là $58,120. Trong khi đó, nếu thành lập partnership (chồng và vợ), không có partnership agreement, cứ theo Act chia 50/50, mỗi người thu nhập sẽ là $100k một năm, thuế cá nhân vào khoảng $23,920 cho môt người. Tổng thuế phải trả của cà hai vợ chồng là $47,840. Tiết kiệm được $10,280 một năm nếu dung partnership thay vì sole trader.

Lơi thế thứ ba của Partnership so với Sole Trader, là khả năng tăng vốn để mở rộng sản xuất. Vì nhiều người tham gia, nên khả năng xoay vốn cũng dễ hơn so với Sole Trader.

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số điểm bất lợi của Partnership. Ông bà ta có câu, có phúc cùng hưởng và có họa cùng chia, câu này rất đúng cho Partnership, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ví dụ cụ thể, bạn và một người bạn của mình hợp thành một partnership và không có partnership agreement. Bạn cung cấp vốn còn bạn kia bỏ sức. Nhưng không may, vì một sơ suất nào đó, bạn kia bị kiện về health and safety khi thực hiện hoạt động kinh doanh. Mặc dù bạn, không phải là người trực tiếp tham gia vào việc ấy, nhưng vì trong partnership, bạn sẽ phải chia sẻ hậu quả với partner của mình. Vì vậy, xin nhấn mạnh tầm quan trong của partnership agreement một lần nữa, nếu set up đúng, nó có thể giúp bạn tránh những thiệt hại không đáng có.

Một điểm bất lợi thứ hai là khi chúng ta muốn kết thúc partnership. Nếu một trong hai partner quyết định rút lui, partnership sẽ không còn tồn tại nữa. Bạn có hai lựa chọn là trở thành sole trader hoặc thành lập một partnership mới. Điều này có thể dẫn đến các hệ quả không hay về thuế, đặc biệt nếu chúng ta dùng partnership để đầu tư vào bất động sản thương mại (commercial property). Trong trường hợp này, khi partnership kết thúc. Tài sản có thể phải chuyển giao tại giá thị trường (market value). Nếu nhưng năm trước chúng ta khấu hao tài sản, thì nhiều khả năng, khi giao dịch tài sản tại giá thị trường chúng ta phải trả lại khoản khấu hao này (Depreciation Recovery). Một cái bill về tax không đáng có.

Hy vọng bài viết sẽ cho bạn một vài thông tin bổ ích về Partnership. Mong các bạn like và share facebook của Vina Accountant, để chúng tôi có động lực xem đến cho các bạn them nhiều bài viết (dịch) chất lượng.

Source: CCH and IRD