Budget 2023: Key points

Chính phủ của Đảng cầm quyền tại New Zealand, Labour party vừa công bố ngân sách “giản dị” cho năm 2023, bao gồm chi tiêu gần 11,5 tỷ đô la nhiều hơn trong vòng 4 năm, cộng thêm 1,9 tỷ đô la từ quỹ phản ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào chi phí sinh hoạt và phục hồi sau siêu bão.

Dưới đây là danh sách các khoản chi chính và dự án:

Phục hồi sau siêu bão

 • 1 tỷ đô la cho Gói phục hồi sau siêu bão đã được thông báo trước đó

Gói hỗ trợ “chi phí sinh hoạt”

 • 1,2 tỷ đô la để mở rộng phạm vi trợ cấp cho trẻ đi nhà trẻ 20 giờ một tuần, để bao gồm trẻ 2 tuổi (hiện chỉ bao gồm trẻ từ 3-5 tuổi), bắt đầu từ tháng Ba năm sau, tương đương 133,20 đô la một tuần.
 • 618,6 triệu đô la để loại bỏ khoản đóng 5 đô la cho đơn thuốc
 • 402,6 triệu đô la để mở rộng chương trình Warmer Kiwi Homes, tài trợ 100.000 lắp đặt hệ thống sưởi và cách nhiệt, 7.500 máy bơm nhiệt nước nóng và 5 triệu bóng đèn LED
 • 339,3 triệu đô la để bình đẳng tiền lương cho giáo viên mầm non và dịch vụ chăm sóc
 • 260 triệu đô la để giải quyết áp lực chi phí cho dịch vụ ECE bao gồm một khoản đặc biệt 3 triệu đô la cho Playcentre Aotearoa
 • 327 triệu đô la để cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng miễn phí cho trẻ dưới 13 tuổi và giảm 50% giá vé cho người dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc giảm giá vé 50% hiện tại cho công chúng nói chung và trợ cấp nhiên liệu dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu
 • 323,4 triệu đô la để tiếp tục cung cấp bữa trưa miễn phí tại các trường học, ước tính tiết kiệm 60 đô la mỗi tuần cho các gia đình có hai trẻ đi học
 • 35,2 triệu đô la để cải thiện việc tiếp cận và sử dụng các hỗ trợ chăm sóc trẻ em bằng cách giới thiệu đơn trực tuyến
 • 19,6 triệu đô la để trả các khoản thanh toán KiwiSaver cho những người đang nghỉ thai sản (parental leave)

Cơ sở hạ tầng và nhà ở

 • 71 tỷ đô la trong vòng 5 năm cho các dự án cơ sở hạ tầng mới và hiện có (tổng cộng 45 tỷ đô la trong 5 năm qua)
 • 6 tỷ đô la cho Kế hoạch Sự bền vững Quốc gia, bao gồm giải quyết Kế hoạch Hành động Cơ sở hạ tầng mới được công bố gần đây
 • 100 triệu đô la trong vòng 5 năm cho Rau Paenga, một cơ quan cơ sở hạ tầng mới được chuyển đổi từ cơ quan Tái thiết Christchurch Ōtākaro
 • 3,6 tỷ đô la để giải quyết áp lực chi phí trong chương trình xây dựng nhà ở công cộng hiện tại và
 • thêm 3,1 tỷ đô la để tạo thêm 3000 chỗ ở công cộng vào cuối tháng Sáu năm 2025

Môi trường

 • Chi tiêu 1,9 tỷ đô la từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp với Biến đổi Khí hậu
 • 3,6 tỷ đô la, chỉ được sử dụng cho việc giảm lượng khí thải và các biện pháp thích ứng.
 • 402,6 triệu đô la để mở rộng thời gian và phạm vi của chương trình Warmer Kiwi Homes.
 • 370 triệu đô la cho sự bền vững cơ sở hạ tầng đường sắt.
 • 300 triệu đô la cho ngân hàng xanh Green Investment Finance (đã thông báo trước đó).
 • 167,4 triệu đô la để xây dựng sự chống chịu với các biến cố khí hậu trong tương lai.
 • 120 triệu đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện cho xe ô tô điện.
 • Quỹ 100 triệu đô la để hỗ trợ các hội đồng đầu tư vào khả năng chống lũ lụt trong tương lai.
 • 50 triệu đô la cho các dự án năng lượng tái tạo phân tán trong các cộng đồng cô lập.
 • 39,2 triệu đô la để cải thiện bản đồ bờ biển của New Zealand và xác định các khu vực ven biển có nguy cơ lớn về mối nguy liên quan đến khí hậu và thiên tai.
 • 38 triệu đô la cho việc thiết kế Hệ thống Giao dịch Quyền giao dịch Khí hậu và Trung tâm Giao dịch tập trung cho Giao dịch Đơn vị New Zealand.
 • 32,5 triệu đô la để thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng của hydro xanh. 30 triệu đô la trong vòng ba năm để hỗ trợ việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho phương tiện nặng sạch.
 • 24,7 triệu đô la để cải thiện dữ liệu về tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng và giảm nhẹ.
 • 22,9 triệu đô la để tăng cường khả năng chống chịu của Westport với nguy cơ lũ lụt trong tương lai (đã được thông báo trước đó). 19,9 triệu đô la để hỗ trợ sự chống chịu với biến đổi khí hậu cho iwi, hapū và cộng đồng rộng lớn bằng cách mở rộng chất lượng và quyền truy cập dữ liệu. 10,7 triệu đô la đầu

Sức khỏe và khuyết tật

 • 2,6 tỷ đô la trong vòng hai năm để giải quyết áp lực chi phí trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và cải cách.
 • Hơn 1 tỷ đô la để tăng mức lương và tăng số lượng nhân viên. 864 triệu đô la để cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.
 • 147 triệu đô la trong vòng hai năm để thay đổi các tòa nhà trường học nhằm hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt, bao gồm cửa tự động, thang máy và cải tạo phòng tắm.
 • 27,3 triệu đô la để chấm dứt việc miễn trừ Mức lương Tối thiểu, cho phép người khuyết tật được trả mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Vé giá nửa cho dịch vụ Total Mobility.
 • 20 triệu đô la để nâng cao mức tiêm chủng và tầm soát Covid-19 cho người Māori và người dân Thái Bình Dương

Giáo dục

 • 455,4 triệu đô la đã được thông báo để xây dựng trường học mới và phòng học trong Kế hoạch Tăng trưởng Giáo dục Quốc gia.
 • Ngoài số tiền 260 triệu đô la được phân bổ cho chi phí vận hành Giáo dục Mầm non được nêu ở trên, có 233,9 triệu đô la được cấp cho chi phí vận hành trường học và tổng cộng 521 triệu đô la được dành cho viện trợ học phí đại học và đào tạo. Cũng có những tăng thêm nhỏ hơn để giải quyết mức lương tại NZQA, áp lực chi phí tại các trường dân tộc Thái Bình Dương, ERO và Quản lý Trẻ em Độc lập.
 • 198,7 triệu đô la cho 33 dự án trường học trong chương trình Xây dựng lại Trường học Christchurch.
 • 134,4 triệu đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng Tiếng Māori, nhằm hỗ trợ mục tiêu của chính phủ là có 30% học sinh Māori học trong hệ giáo dục Tiếng Māori vào năm 2040.
 • 63,1 triệu đô la để cải thiện tài sản của thêm 175 trường học – tập trung vào các trường nhỏ hoặc cô lập – bằng cách mở rộng chương trình cơ sở hạ tầng trường Ngā Iti Kahurangi.
 • 41,3 triệu đô la để giải quyết “việc hỗ trợ không đủ” cho giáo dục thay thế.
 • 39,1 triệu đô la để hỗ trợ nâng cấp an ninh mạng và công nghệ thông tin tại các trường học và kura.
 • 23,6 triệu đô la để tăng số lượng học viên và khuyến khích giáo viên nước ngoài chuyển đến New Zealand, nhằm mục tiêu tăng thêm 1700 giáo viên mới.
 • 9,9 triệu đô la trong vòng 5 năm để mở rộng chương trình Lịch sử Địa phương Quan trọng, trong đó các iwi và hapū địa phương cộng tác để bổ sung thông tin phù hợp văn hóa vào chương trình lịch sử của trường học, sau khi nhận được mức độ quan tâm cao từ các trường học.

Khoa học và công nghệ

 • Bao gồm các sáng kiến nhằm giúp đạt mục tiêu của chính phủ chi tiêu 2% GDP cho nghiên cứu và phát triển.
 • 451 triệu đô la để thành lập ba trung tâm nghiên cứu và công nghệ tại Wellington.
 • 160 triệu đô la để cung cấp mức giảm giá 20% cho các nhà phát triển trò chơi điện tử, nhằm giúp duy trì ngành công nghiệp đang phát triển này tại New Zealand với mức giá tương tự như thấy ở nước ngoài.
 • 75 triệu đô la để tài trợ cho Kế hoạch Chuyển đổi Ngành công nghiệp, bao gồm Ngành nông nghiệp, Kỹ thuật số và Du lịch.
 • 38 triệu đô la để New Zealand tham gia chương trình Horizon Europe của Liên minh châu Âu, cho phép hợp tác với các nhà nghiên cứu châu Âu.

Kinh tế và doanh nghiệp

 • Treasury không còn dự báo suy thoái kinh tế trong năm nay, nhưng việc trở lại thặng dư được đẩy ra đến năm 2025/26 theo hướng giảm dần chi tiêu của chính phủ.
 • 8,6 tỷ đô la để tăng cường Quỹ trợ cấp hưu trí New Zealand trong vòng 5 năm tới.
 • Tăng thuế cho thu nhập của trust từ 33% lên 39%, dự kiến thu về 1,12 tỷ đô la cho chính phủ trong vòng 3 năm, trong đó có 765 triệu đô la vào năm 2025/26.
 • 238 triệu đô la để tái thiết Lương thực Kích thích động cơ để khuyến khích các bậc cha mẹ đơn thân, người khuyết tật và người chăm sóc của họ học tập.

Māori and Pacific

 • Gói hỗ trợ Māori tổng cộng trên 825 triệu đô la 200 triệu đô la đầu tư vào chương trình Whai Kāinga Whai Oranga để cung cấp và sửa chữa nhà ở dài hạn
 • 168,1 triệu đô la cho dịch vụ Whānau Ora 200 triệu đô la để tăng cung cấp nhà ở cho người Māori
 • 64,4 triệu đô la cho Ngā Tini Whetū, hỗ trợ 650 phụ nữ wāhine hapū (mang bầu) trong 1000 ngày đầu đời của trẻ em pēpi
 • 34 triệu đô la trong hai năm để tăng cường Te Matatini
 • 18 triệu đô la trong vòng bốn năm cho Matariki
 • 23 triệu đô la để mở rộng Quỹ Te Ringa Hāpai Whenua
 • 14,1 triệu đô la cho Sự bền vững và Sức khỏe của Cộng đồng Thái Bình Dương
 • 13,3 triệu đô la để thực hiện chiến lược Ngôn ngữ Thái Bình Dương
 • 12,8 triệu đô la để thực hiện Kế hoạch Hành động Tuyển dụng Thái Bình Dương
 • 3,1 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Bình Dương
 • 1,7 triệu đô la để nâng cao nỗ lực dữ liệu và sự tham gia kỹ thuật số của Thái Bình Dương
 • 1 triệu đô la cho chương trình Tupu Aotearoa

Source: RNZ